Barion Pixel

Tájékoztató

A Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ távkonzultáció lehetőségét vezette be, hogy szélesítse egészségügyi ellátási szolgáltatásait.

Az un. távorvoslást alkalmazó beavatkozás, mint kiegészítő technika esetében tiszteletben tartjuk a minden orvosi beavatkozásra érvényes (beteg)jogokat és kötelezettségeket. A távkonzultáció útján történő egészségügyi szolgáltatáshoz történő hozzáférés technikai feltételeinek páciensi oldalról történő biztosítása a páciens feladata.

A távkonzultáció tartalma: olyan orvosi konzultáció, amelynek során személyes jelenlétet nem igénylő kapcsolat jön létre a páciens és az orvos között, melynek célja fizikális vizsgálat nélkül az egészség megőrzésnek, javításának és fenntartásának előmozdítása.

A telefonon, illetve online térben történő egészségügyi ellátásban azon orvosok vesznek részt, akik a személyes egészségügyi ellátásban is közreműködnek. Az egészségügyi ellátásban közreműködő dolgozók rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel, szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jogosítványokkal, engedélyekkel.

Az un. távorvoslást alkalmazó egészségügyi szolgáltatás csak és kizárólag a páciens (illetve törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulásával kezdhető meg. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Az ügyintézés megkönnyítése és meggyorsítása céljából a Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ a távkonzultáció igénybe vételével történő egészségügyi ellátáshoz a páciens (,illetve törvényes képviselője) kifejezett hozzájárulásának tekinti az e-mail útján megadott beleegyező nyilatkozatot.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ által ellátott távkonzultáció szolgáltatás nem helyettesíti a fizikális vizsgálatot, azonban lehetőséget biztosít a páciensnek, az Őt a személyes konzultáció lehetőségét bármilyen módon befolyásoló tényezők fennállása során, egészségi állapotának a előzetes véleményezésére szóbeli-telefonos, vagy online környezetben.

A személyes adatok biztonsága: A távkonzultáció alapjaiban véve szöveges, hang-, képi vagy más formában történő adattovábbítást jelent. Ezen adattovábbítás során történő személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben csak és kizárólag az érintett fél (páciens, illetve törvényes képviselője) kifejezett hozzájárulása lehet.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Un. szenzitív személyes adatok (a továbbiakban: különleges adatok) esetén, melynek kezelése hozzájáruláson alapul, csak és kizárólag az érintett írásbeli, egyértelműen kifejezett akaratot
tartalmazó nyilatkozatát fogadja el hozzájárulásként a Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ. Az un. távorvoslás során ez a hozzájárulás a kapcsolattartás során használt e-mail címről küldött szöveges beleegyező nyilatkozat.

A mindennapi élet un. kisebb jelentőségű ügyleteiben, illetve az ügyintézés megkönnyítése és meggyorsítása céljából a Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ az érintett kifejezett hozzájárulásának értékeli a személyes adatok önként történő megadását. Ilyen pl: telefonszám, e-mail cím megadása kapcsolattartási adatként; vagy a magánhasználatú e-mail címről történő kapcsolatfelvétel.

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ, mint Adatkezelő nyilvános alkalmazásokon (Skype, Zoom stb.) folytatja az online távkonzultációs szolgáltatást. Az Adatkezelő a nyilvános rendszerek használata során nem tudja garantálni a védett egészségügyi tartalmak sérthetetlenségének a konzultáció egész folyamata során történő biztosítását, ennél fogva az Adatkezelő nem vállal felelősséget az adattovábbítás során felmerülő bármely hibáért. A Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ nem vállal továbbá felelősséget a páciens, illetve törvényes képviselője hardver-, szoftverkörnyezet és informatikai ismeretének hiányáért sem.

Tisztelettel kérjük, hogy az un. távorvoslást alkalmazó egészségügyi szolgáltatáshoz történő beleegyezését megelőzően ellenőrizze a rendelkezésére álló informatikai háttér biztonságát és alkalmazhatóságát!

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan - jelen tájékoztatóban foglalt kivételekkel – további információ a drharmos.hu weboldalon található.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy jelen tájékoztató alapján a távkonzultáció során megvalósuló egészségügyi szolgáltatáshoz, illetve ehhez kapcsolódó személyes adatkezeléshez történő hozzájárulásukat minden esetben e-mail-en a Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ honlapján megadott e-mail címre továbbítani szíveskedjenek!

Távkonzultáció lehetőségéről, elérhetőségeiről kérjük, hogy a Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ weboldalán (drharmos.hu) tájékozódjanak!

A weboldal üzemeltetője a HARMO-DERMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (CJ: 01-09-329927, adószám: 13502519-2-42, Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 14.), Képviseli: Dr. Harmos Ferenc.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Dr. Harmos Bőrgyógyászati és Lézeresztétikai Központ